AMSTERDAM . DE AKER

 

 

118 sociale huurwoningen
60 koopwoningen

De overwegend sociale huurwoningen zijn gelegen aan brede, verkeersvrije woonstraten. Het parkeren vindt aan de achterzijde van de woningen plaats, in parkeerhofjes. Om die reden is voor een neutrale woningplatterond met een centraal geplaatste keuken gekozen, zodat naar keuze straat of tuin gericht gewoond kan worden.