TANZANIA IRINGA/KALENGA ROAD

 

 

In opdracht van de HuGo van Lawick Foundation is een locatie aan de Iringa/KalengaRoad bestudeert en verkavelt met woningen die onder toezicht van de foundation worden gebouwd met zelf opgeleide plaatselijke metselaars.

De woningen bestaan uit basiselementen die naar gelang van de functie en gebruik uit 2 of meerdere basiselementen worden gebouwd met plaatselijke bouwmaterialen.

De leerling metselaars zullen dan in de loop van de jaren zelf weer meestermetselaars worden en zo weer leerling metselaars opleiden.

De foundation draagt op deze manier zorg voor de opleiding, de werkvoorraad en de huisvesting van de plaatselijke bevolking.

 

opdrachtgever: HuGo van Lawick Foundation

ontwerp: 2018